Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

idézetek a barátságról ♥

2009.02.06

If I could reach up and take a star for every time you have made me smiley, the entire night sky would be in the palm of my hands :)
~ Ha minden egyes alkalommal, mikor megnevettettél, lehoztam volna egy csillagot, akkor most az egész égbolt a tenyeremben lenne (nem szó szerinti fordítás)

A friend isn't someone who is nice to your face, it's someone who isn't rude to you behind your back
~ Nem az a barátod, aki kedves hozzád, hanem az, aki a hátad mögött sem mond rosszat rólad :)

Friendship isn't a thing you learn in the school.. but if you haven't learned and understood the meaning of it, you really haven't learned anything in life
~ A barátság olyan dolog, amint nem a suliban tanulsz.. viszont ha nem ismered (és érted) meg a barátság szó jelentését, akkor igazából nem tanultál semmit az életben

Love may fade with the season but some friendships are year-around
~ A szerelem elmúlhat az évszakkal együtt, de néhány barátság évekre megmarad

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one ^^
~ Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni

If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you
~ Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted :D

Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug
~ A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

Friends are like a four leaf clover: hard to find but lucky to have :)
~ A barátok olyanok, mint a négylevelű lóhere: nehéz találni de jó hogy ha vannak

Side by side or miles apart, good friends always close to heart :)
~ Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz

Friendship is like peeing in your pants - everybody see it but only you can feel it :D

~ A barátság olyan, mintha bevizeltél volna - mindenki látja, de csak te érzed igazán XD

At first be a friend of yourself and the others will be so too.
~ Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek.

Friends: just a seven letter word but i can't live seven seconds without them :)
~ Barátok: csak egy hétbetűs szó, én mégsem tudok nélkülük még 7 másodpercet sem élni

True friendship means having 1 soul in 2 bodies
~ Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben <3

Life without friends is like a quadratic equation - completely pointless XD
~ Az élet barátok nélkül olyan, mint egy másodfokú egyenlet; teljesen értelmetlen :D

Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend! / Camus /
~ Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom! :)

We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
~ Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

A friend in need is a friend indeed :)
~ Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha

Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.
~ A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni :)

We love each other for nothing, it's just friendship...one of the best kinds... someday we'll realize, that it was the true love, but by this time, it'll be too late...in turn, it really was that!
~ Hiába szeretjük egymást, ez csak barátság..az egyik legjobb fajta...egyszer majd rájövünk h ez igazi szerelem volt..de addigra késő lesz...pedig ez tényleg az volt...

Friends are like credit cards,we need them forever...
~ A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk :D

Fate chooses your relations, you choose your friends
~ A sors választja a rokonaidat,de a barátaidat te választod.

I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)
~ Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

Best friends aren't the ones bailing you out of jail.
Their the ones that are sitting next to you
~ Nem azok a legjobb barátaid, akik megígérik, hogy kihoznak a börtönből ...  az igaz barátaid ott ülnek melletted :P

Friends come & go, enemies accumulate.
~ Barátok jönnek, barátok mennek ... az ellenségek gyűlnek.

Never explain! Your friends don't need it - your enemies won't believe you anyway!
~ Sose magyarázkodj ... a barátaidnak nem kell, az ellenségeid meg úgyse fogják elhinni :)

Friendship is the most beautiful gift above all life's treasures :)
~ A barátság a legszebb ajándék az élet összes kincse felett ...

Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ...  I'll be here!
~ Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!

Be yourself, your friends don't want anyone else!
~ Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!

Life isn't easy, it will never be, but you have got friends, and 1 of them is me!
So if you need a hand, just call my number, coz you are my friend and i like you :)
~ Az élet nem könnyű, és sose lesz az, de vannak barátaid, és én is egy vagyok ezek közül, szóval ha szükséged van egy kézre, csak hívj fel,mert a barátom vagy ... és kedvellek téged :)

A true friend sees your tears and fixes your heart
~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

True friends walk in when the whole world walks out
~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul
(nem szószerint fordítottam, de ezt jelenti :)

A good friend will come bail out of the jail ... a true friend will be sitting next to you
~  A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

We can't call people angels without wings, so we call them friends :)
~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

My friends mean a lot to me - I wish I mean a lot to them
~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem. Azt kívánom, hogy én is ilyen sokat jelentsek nekik :)

 
 

 

Profilkép


Utolsó kép


FacebookStatisztika

Online: 1
Összes: 365013
Hónap: 1816
Nap: 51