Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

bánat..:(

2009.02.06

Have you ever wondered why she looks out the window everytime when she cathces your eye? Well, boy, it's to hide the tears you made her cry
~ Elgondolkodtál már azon, hogy vajon miért néz ki mindig az ablakon mikor elkapja a pillantásod? Azért, hogy elrejtse a könnyeket.. (miattad sír)  

It is the distance that makes life a little hard; two hearts that once were close now so many miles a part :(
~ A távolság az. ami nehézzé teszi az életet; a két szív, ami egykor olyan közel volt egymáshoz, most mérföldekre távol

Some of us think holding on makes us strong, but sometimes it's letting go!
~ Néhányunk azt gondolja, hogy attól leszünk erősek ha megtartunk valamit.. de néha az elengedés tesz minket erőssé


I'm fed up with spending hours 'perfecting' myself for the guy who don't fall back into me, crying over him every night, wearing fake smile to hide my tears.. and i'm done trying to make things work when they clearly aren't meant to be.. I can't stand it anymore.
~ Elegem van abból hogy órákot töltök azzal hogy 'tökéletes' legyek egy olyan srácnak aki nem viszonozza az érzéseimet, hogy éjszakákat sírjak át miatta, hogy hamis mosolyt viseljek azért hogy elrejtsem a könnyeimet.. végeztem azzal hogy próbálom a dolgokat rendbe hozni mikor tisztán látszik hogy nem fog sikerülni.. nem bírom tovább :(

I don't wanna wake up one day & find out it's too late to do all the things I wanted to do
~ Nem akarok úgy felébredni egy nap, hogy ráébredjek: már túl késő ahhoz, hogy megtegyem azokat a dolgokat, amiket akartam

If you look inside a girl's heart.. you'll see how much she really cries. You'll find hidden secrets, best friends and lies. But you'll see what (maybe) you'll never understand: how hard is to stay stong when nothing's right, everything is wrong!
~ Ha belenézel egy lány szívébe.. meglátod azt, hogy mennyit sírt valójában. Látni fogsz titkokat, barátokat, hazugságokat.. De látni fogod azt is, amit (talán) sosem érthetsz meg: hogyan tud erős maradni akkor is, mikor semmi sincs rendben

He felt that his whole life was some kind of dream. Sometimes he wondered who is he and whether he was enjoying the life he has to live.
~ Úgy érezte, hogy az egész élete egyfajta álom volt. Néha nem tudta, hogy ki is ő valójában és hogy élvezte-e egyáltalán azt az életet, amit élnie kellett.

It's only after we've lost everything that we're free to do anything!
~ Csak azután tehetünk meg bármit, miután már mindent elveszítettünk..

How do you expect me to live alone while my life revolves around you ?
~ Hogy várod el tőlem hogy magányosan éljek, miközben az életem körülötted forog ?

Another damn love song reminds me of what we have had.. and what we have lost
~ Egy újabb átkozott szerelmes dal... arra emlékeztet, hogy mit birtokoltunk, és mit vesztettünk el

It's tearing up my heart when i'm with you, but when we are apart, I feel it, too, and no matter what I do I feel the pain..  so with or without you ?
~ Kettészakad a szívem, ha veled vagyok, de akkor is így érzek, ha külön vagyunk,
és nem számít mit teszek, érzem a fájdalmat... hát veled vagy nélküled?

Numb and broken here I stand alone,
wondering what were the last words I said to you,
hoping that I'll find a way to turn back time...
~ Kábultan és összetörve itt állok egyedül
azon tűnődöm, mit mondtam neked utoljára
reménykedem, hogy találok egy utat, hogy visszafordítsam az időt..

You had no idea I know about her. But sadly, I did. And I realized you never worth a second of my time
~ Nem tudhattad, hogy tudok róla. De sajnos így volt. Rájöttem, hogy soha egy percet sem érdemeltél meg az időmből..

When you lose someone, you realize how much that person means to you
~ Mikor elveszítesz valakit, rájössz, hogy mennyit is jelent neked valójában

I'm not afraid of love; i'm afraid of not being love back.. :(
~ Nem a szerelemtől félek, hanem attól, hogy nem szeretnek majd viszont :(

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz! 

People hold onto something because they fear nothing this great will ever happen to them again
~ Az ember kapaszkodnbak valamibe, de csak azért, mert attól félnek, hogy még egy ilyen nagyszerű dolog nem fog velük megtörténni újra

Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt
~ A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak

It's hard to fake a smile when you feel like you fall apart ..
~ Nehéz dolog mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, hogy darabokra hullsz
It scares me to think that the boy -I swore was special- turned out to be exactly like all the other assholes.. -.-'
~ Megijeszt a tudat, hogy az a fiú -aki, esküszöm, különleges volt!- pontosan ugyanolyanná vált, mint a többi seggfej

When you gave me our last hug, it was an " i never wanna let you go " kind of hugs :(
~ Mikor utoljára megöleltél, az egy " soha nem akarlak elhagyni " féle ölelés volt...

When I'm all alone, I'll be wishing you will call me on the telephone
Say you want me back - but you never do & I feel like such a fool :/
~ Mikor egyedül vagyok, azt kívánom bárcsak te keresnél telefonon,
Azt mondanád; vissza akarsz kapni engem - de sohasem hívsz
& én annyira bolondnak érzem magam..

Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears
~ Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek

Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
~ A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni

It's hard to wait for something that you know might never happen but it's even harder to give up when it's everything you ever wanted
~ Nehéz olyasmire várni, amiről tudod, hogy talán soha nem fog megtörténni; de még nehezebb feladni, mikor ez az, amit mindig is akartál

You once made this promise to stay by my side, but after some time you just pushed me aside.. you never thought that a girl could be strong, now I'll show you how to go on!
~ Egyszer megígérted nekem, hogy mellettem maradsz, de egy idő után ellöktél magadtól, sohasem hitted hogy egy lány is erős tud lenni, hát most megmutatom neked, hogyan is kell ezt tenni

Seasons change, but people don't ..
~ Csak az évszakok változnak, az emberek nem

Hey girl, maybe you're young, but there's one thing you should know: fairytales don't always have a happy ending!
~ Lehet hogy még fiatal vagy, de egy dolgot jegyezz meg: a tündérmeséknek nem mindig van boldog vége ...

You found all the ways to keep me near, but never made me more than i hate you
~ Megtaláltad minden módját annak, hogy magadhoz láncolj, de ezzel csak annyit értél el, hogy meggyűlöltelek  

Should i smile coz you're my friend or cry because that's all we will ever be?
~ Mosolyogjak azért, amiért Te a barátom vagy, vagy inkább sírjak, mert tudom, hogy soha nem lesz köztünk barátságnál több?

I only think of you, and it's breaking my heart & i'm falling apart
~ Csak rád gondolok, ez összetöri a szívem & darabokra hullok

In a perfect world, this could never happened, in a perfect world, you'd be still here
~ Egy tökéletes világban ez sohasem történt volna meg, egy tökéletes világban Te még mindig itt lennél ..  

I've been waiting, hoping, dreaming that you're would come back, but i know the ending of this story: you're never coming back to me ..
~ Várom, remélem, álmodozom arról hogy visszajössz, de ismerem a történet végét: soha nem fogsz visszajönni hozzám ..

You were my dream, my world - but i noticed i was blind
~ Te voltál az álmom, a világom - de rájöttem; vak voltam

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok

I feel that I may not ever find the right one for me
~ Úgy érzem én soha nem fogom megtalálni az igazit számomra

I'm not waiting and hoping you call me, I'm not going through emotions, I'm not missing you!
~ Nem várlak és nem remélem már, hogy hívni fogsz, nem érzek semmit, nem hiányzol

How could I go on a search again the Love when I know what the end will be ?
~ Hogyan kezdhetném újra keresni a szerelmet, mikor tudom, hogy mi lesz a vége? :(

The day when you slipped away was the day I found it won't be the same
~ A nap, mikor elmentél, volt az a nap mikor rájöttem arra, hogy semmi sem lesz már ugyanaz :(

Which hurts more? Thinking you should hate him or knowing that you don't?
~ Mi fáj jobban? Arra gondolni hogy utálnod kellene őt, vagy az hogy tudod, hogy ez nincs így?

Acting like i lived too
though I'm just a simple doll
in pretty dress sitting on a shelf
with vacant look and angular back
and numb smile
my distant look turns to nothing
and my porcelaine heart's shaking for your coming.
~ Úgy teszek, mintha élnék,
Pedig csak egy baba vagyok
a polcon ülve, szép ruhában,
üres szemmel, merev háttal,
érzéketlen mosolygással,
a távolba révedve lebénultan figyelek,
és jöttödre porcelánszívem megremeg.

I'm no Barbie doll, I'm not your baby girl, I've done ugly things, and I have made mistakes
~ Nem vagyok Barbie-baba és nem vagyok az édi-bédi csajod, csúnya dolgokat tettem és hibákat követtem el

It seems no-one can help me now, there's no way out, can you help me remember how to smile?
~ Úgy tűnik, senki sem tud segíteni, innen nincs kiút, emlékeztetnél rá, hogyan kell mosolyogni?

No matter how hard I try
Without your love I can't live
So in the end i close my eyes
and go to sleep with tears ..
~ Akármennyire is próbálom
a szerelmed nélkül élni nem tudok
így végül lehunyom a szemem
és elalszom a könnyeimmel

I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold :(
~ Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl ..

Nevermind what i do or what i think ... you love someone else
~ Teljesen mindegy hogy mit teszek vagy gondolok .. te mást szeretsz :(

 I hear you cry and it makes me realize we're only human
~ Hallom ahogy sírsz ... és ez ráébreszt arra hogy csak emberek vagyunk

I woke up today in an empty bed, in an empty room,
I have myself to blame for everything
~ Felébredtem ma reggel egy üres ágyban, egy üres szobában
és emiatt csak magamat okolhatom

How come I’d never hear you say
"I just wanna be with be with you"
Guess you never felt that way
~ Hogy lehet az, hogy sohasem hallottam tőled
hogy " csak Veled akarok lenni "
... azt hiszem sosem éreztél így ...

I hear you cry and it makes me realize we're only human
~ Hallom ahogy sírsz ... és ez ráébreszt arra hogy csak emberek vagyunk

I woke up today in an empty bed, in an empty room,
I have myself to blame for everything
~ Felébredtem ma reggel egy üres ágyban, egy üres szobában
és emiatt csak magamat okolhatom

How come I’d never hear you say
"I just wanna be with be with you"
Guess you never felt that way
~ Hogy lehet az, hogy sohasem hallottam tőled
hogy " csak Veled akarok lenni "
... azt hiszem sosem éreztél így ...

Sometimes we smile just to keep back the tears ...
~ Néha csak azért mosolygunk h visszatartsuk a könnyeinket

Some people will die for love, some will die because they lost it.
~ Valaki meghal a szerelemért, valaki pedig azért hal meg mert elvesztette azt :( 

Existence and being are hurt,to go to bed and to wake up, the past, the present are hurt too, and all this is because you're not with me.
~ Fáj a lét, a létezés, a lefekvés, az ébredés, fáj a múlt és fáj a jelen, s mind ez azért mert nem vagy velem!

Pain is, when you know, what you shouldn't feel,and you still can't do anything against it!
~ Fájdalom az,amikor tudod,hogy mit nem szabadna érezned,és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni...

Big love is not like the poems.There's the groove and the passion, but later there will be only the pain.And the latter is the longest.
~ A nagy szerelem sem olyan, mint a versekben. Van a mámor és a szenvedély, de később csak a fájdalom marad. És az utóbbi sokkal tovább tart...

I sat next to you & watched you smile.
So many kids but I only see you, but I don't think you notice me
~ Melletted ültem és néztem ahogy mosolyogsz
Annyi srác, mégis csak téged látlak, de te tudomást se veszel rólam

Death isn't paintful, life torture the man ...
~ Nem a halál fáj, az élet kínozza meg az embert ...

It isn't right to stay together when we only bring each other pain
~ Nem jó együtt maradnunk ha csak fájdalmat okozunk egymásnak :(

All the magic's gone, there's just a shadow of a memory
~ A varázslat elszállt és csak az emlékek árnyéka maradt meg

In life there are 3 things that shouldnt be broken: Toys, Glass & Hearts.
~ Az életben 3 dolog van, amit nem lehetne összetörni: a játékok, az üveg & a szívek ... :(

It's so hard to tell everyone i don't love him when he's the only one i will ever love
~ Annyira nehéz azt mondani valakinek, hogy nem szeretem őt, miközben ő az egyetlen akit valaha is szeretni fogok ...

The past is like a broken mirror. If you try to put the pieces together, you can cut yourself
~ A múlt olyan, mint egy eltört tükör. Ha megpróbálod összeilleszteni a darabjait, megvághatod magad

Just be happy! I can sit in my corner, but your life is too valuable to waste it!
~ Csak légy boldog! Én ülhetek a sarokban, de a te életed túl értékes ahhoz, hogy elvesztegesd!

As I turn back I hear your cries calling me
I hear you screaming my name...
~ Ahogy visszafordulok, hallom ahogy a kiáltásod engem hív,
hallom ahogy a nevem sikítod..

I gaze out the window this cold winter’s night
At all of the twinkling lights alone in the darkness
Remembering when you were mine
~ Kinézek az ablakon a hideg téli éjszakába,
Mindenhol csillogó fények.. egyedül a sötétségben
Emlékszem arra, amikor az enyém voltál

You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better?!
~ Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, csak mert "jobbat érdemlek" ?

Still hoping, still beating this heart in me ...
~ Még mindig remél, még mindig dobog ez a szív bennem

My dreams aren't as empty as my conscience seems to be
~ Az álmaim nem olyan üresek, mint amilyennek a lelkem tűnik ...

It's to hard to belive what at once brought smile to my lips now brings tears to my eyes...
~ Nehéz elhinni, hogy az, aki valaha mosolyt csalt az arcomra, az most könnyeket csal a szemembe ...

Life's like a roller coaster - sometimes you up, sometimes you down ...
~ Az élet olyan, mint a hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent

There's nothing you can say, sorry doesn't cut it, babe,
All I needed was the truth ... take the hint & walk away!
~ Nincs semmi amit mondhatnál, a bocsánatkérés már nem segít
Csak az igazságot akartam hallani, vedd a lapot és tűnj el!

What doesn't kill me, makes me stronger ...
~ Ami nem öl meg, az megerősít ...

I want to tell you how I feel, but you leave me alone with my silence ...
~ Meg akarom mondani neked, hogy mit érzek, de itt hagytál a némaságommal

The kids of tomorrow don't need today, because they live in the sins of yesterday
~ A holnap gyermekeinek nincs szükségük a mára, ők a tegnap bűneiben élnek ...

If I could recapture all of my memories and I bring them to life, surely I would ...
~ Ha visszaidézhetném az összes emlékem és életre kelthetném őket,biztosan megtenném!

You promise me heaven, but you put me through hell ...
~ A mennyországot ígérted, de a poklot jártam meg

I lost you once and it was all my fault, if I could fix my mistake you know, i would!
but there's nothing i can do ... except say: I will always love you!
~ Egyszer már elveszítettelek, és az csak az én hibám volt, ha kijavíthatnám ezt a hibát tudod, hogy megtenném! de nem tehetek semmit.. csak annyit mondhatok: örökké szeretni foglak! 

I know you love me, you're just afraid of what others will think,
but why do I still love you? Why can't I just let go?!
~ Tudom, hogy szeretsz, és csak attól félsz, hogy mások mit fognak gondolni,
de akkor miért szeretlek még mindig? Miért nem tudlak elengedni?

Now I look back on the time that we spent together and
I play it over and over again, but it's too late ...
~ Visszaemlékszem arra az időre amit együtt töltöttünk,
újra és újra lejátszom őket magamban, de már túl késő ...

I want to be remembered as a girl who always smile even when her heart is broken.
~ Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog, még akkor is, ha összetört a szíve ....

You can hold into something so tight you've already lost it :(
~ Magadhoz szorítasz valamit, amit már régen elvesztettél ...

Gurls ... We fall for stupid boys,
We make lots of dumb mistakes,
We like to act stupid and laugh really loud,
but us, Gurls, we're really good at 1 thing:
staying strong ...
~ Csajok ... Hülye srácokba zúgunk bele,
Elkövetünk pár buta hibát,
Szeretjük megjátszani a hülyét és hangosan röhögni,
de, mi, lányok, egy dologban vagyunk igazán jók:
erősek tudunk maradni ...

Why can't I be that girl you talk to all friends about?
The one, that puts that gorgeous smile on your face,
The one that you wanna be with,
Why can't I be that girl ... ?
~ Miért nem lehetek az a lány, akiről a barátaiddal beszélsz?
Az egyetlen, aki mosolyt fest az arcodra,
Az egyetlen, akivel lenni akarsz,
Miért nem lehetek ÉN az a lány ... ?

It won't rain all the time, the sky won't fall forever, your tears won't fall forever
~ Nem eshet örökké az ég nem szakadhat le a könnyeid nem hullhatnak örökké ...

Goodbye cruel world, I'm leaving you today. Goodbye, all you people, There's nothing you can say to make me change my mind ...
~ Ég veled, zord világ, ma itt hagylak téged. Isten veletek, emberek, semmit sem mondhattok, amivel lebeszélhettek ...

These foolish games are tearing me apart and your thoughtless words are breaking my heart
~ Ezek az ostoba játékok darabokra tépnek és a meggondolatlan szavaid összetörik a szívem. :(

" Dark angels taste my tears, and whisper haunting requiems ... "
~ " Sötét angyalok ízleljék könnyeimet, és suttogjanak halotti miséket ... "

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume ...
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez

My heart is bleeding and this pain will not pass ...
~ Vérzik a szívem és ez a fájdalom nem akar elmúlni ...

My emotions are storming, and tears fall just like rain ...
~ Tombolnak az érzelmeim, és a könnyeim hullanak, mint az esőcseppek

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

pletykafészek :S

(manóó, 2015.03.24 17:41)

szereteeem de neeeeeem akarom :D

hanna300@citromail.hu

(Love, 2015.03.24 17:38)

Én szeretem ezeket az idézeteket szeretem őket olvasni szóval köszi hogy kirakjátok ez számomra egyfajta megnyugvás :D :*

gecseiflori@citromail.hu

(Flóra, 2015.03.24 17:35)

Nem az a baj hogy szerelmes vagy hanem az, hoyg el is hiszed hogy a másik is szeret.

bánat

(aly, 2011.08.16 20:34)

Fáj a lét a,létezés,
A lefekvés az ébredés,
Fáj a múlt és fáj a jelen,
Mindez azért,mert nem vagy velem.

picilaany@citromail.hu

(Rilya, 2010.04.18 14:53)

nagyon sok rám illő dolgot találtam..köszönöm..:) tök jó hogy van egy ilyen oldal..:)♥

lakatosflorencia@freemail.hu

(Kicsi, 2010.01.16 14:30)

nagyoooooonnagyon jóó oldal :]
*______* ééséss az idézetek wáá (LL)
puszíí.<3

Tata

(wixííí, 2009.02.28 18:43)

nagyonnagyon jó ez az oldal*.*
nagyonnagyon szépek az idézetek*.*
pusíka.<3

 

 

Profilkép


Utolsó kép


FacebookStatisztika

Online: 1
Összes: 363353
Hónap: 1899
Nap: 56